Objectius clars

El nostre objectiu és treballar amb intenció i és per això que les nostres propostes tenen en compte allò que es vol aconseguir i per tant es té cura de la presentació del material.

Desenvolupament integral

Així doncs, es treballa oferint propostes per afavorir el desenvolupament global dels infants a nivell psicològic, biològic, afectiu, lúdic i social.

Innovació aplicada

La nostra escola pretén ser un centre educatiu innovador però sense oblidar aquells aspectes que han de romandre en el dia a dia i en la pràctica educativa, per tal d’aconseguir un desenvolupament integral i harmònic dels infants. 

Objectius clars

El nostre objectiu és treballar amb intenció i és per això que les nostres propostes tenen en compte allò que es vol aconseguir i per tant es té cura de la presentació del material.

Desenvolupament integral

Així doncs, es treballa oferint propostes per afavorir el desenvolupament global dels infants a nivell psicològic, biològic, afectiu, lúdic i social.

 

Innovació aplicada

La nostra escola pretén ser un centre educatiu innovador però sense oblidar aquells aspectes que han de romandre en el dia a dia i en la pràctica educativa, per tal d’aconseguir un desenvolupament integral i harmònic dels infants. 

Descobreix la nostra escola

Descobreix les nostres activitats